flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Інформаційне повідомлення щодо заповнення форми розрахункових документів на переказ у разі сплати судового збору

Обов’язковими для заповнення платниками є такі реквізити:

- Дата документу;

- Отримувач коштів (Назва Управління державної казначейської служби України (далі – ДКСУ);

- Код отримувача (код за ЄДРПОУ – Код управління ДКСУ);

- Банк отримувача (Назва розрахункового підрозділу ДКСУ);

- Код банку отримувача (МФО);

- Рахунок отримувача (рахунок розпорядника коштів - банку);

- Назва платника (П. І. Б., адреса для фізичної особи);

- Призначення платежу.При сплаті судового збору поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:

- службовий код (знак): "*" (зірочка);

- розділовий знак: ";" (крапка з комою);

- код ознаки судового збору: "101";

- розділовий знак: ";" (крапка з комою);

- код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр), або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті;

- розділовий знак: ";" (крапка з комою)

- роз'яснювальна інформація про призначення платежу у формі:

"Судовий збір, за позовом ___________ (П. І. Б. чи назва установи, організації позивача), __________(назва суду, де розглядається справа)". Використання символу ";" не допускається.Приклад заповнення:

*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Петров П.П., Вищий адміністративний суд України